AnsweredAssumed Answered

welments cutlist

Question asked by Solidworks Selim on Feb 9, 2014
Latest reply on Feb 10, 2014 by Solidworks Selim

How do I add bulk to cutlist file properties welment SLDLFP...

 

welment cutlist SLDLFP dosya özelliklerine toplu nasıl ekleyebilirim

 

solidworks SLDLFP dosyalarının özelliklerini otomatik nasıl değiştirebilirim

 

mesela 26.9 x 3.2  yerine   circular 26.9 x 3.2 yazsın istiyorum macros veya api varmıdır

Attachments

Outcomes