AnsweredAssumed Answered

How to

Question asked by Solidworks Selim on Feb 9, 2014
Latest reply on Feb 10, 2014 by Solidworks Selim

weldment te yaptığım çelik konstrüksiyonun parçalarına otomatik isim nasıl verebilirim.

mesela 50 tane plaka var bir tanesine PL1 yazınca diğerlerinidePL2.PL3 diye sıralasın istiyorum

yani x-steel gibi yapsın istiyorum nasıl yapabilirim.

Attachments

Outcomes