AnsweredAssumed Answered

cone

Question asked by Andre De Ridder on Sep 23, 2020
Latest reply on Sep 23, 2020 by Andre De Ridder

Graag zou ik een kegel op een rechte cilinder willen plaatsen met "mate"dit lukt mij niet. zijn hiervoor beschrijvingen hoe dit wel lukt? 2 rechte cilinders op ear plaatsen lukt mij wel maar de uit plaat gebogen kegel lukt mij niet.

Hopelijk kunnen jullie mij helpen.

Outcomes