AnsweredAssumed Answered

step file

Question asked by Thijs Hoeksema on Jul 13, 2020
Latest reply on Jul 13, 2020 by Frederick Law

Ik wil graag weten hoe je van een step file een gewoon bestand kunt maken, zodat het bewerkt kan worden.

Hierdoor zou ik hem niet helemaal na hoeven maken.

 

Alvast bedankt voor de gedeelde info. 

Outcomes