AnsweredAssumed Answered

ebook

Question asked by Rune Ingman on Jun 3, 2020
Latest reply on Jun 3, 2020 by Hemantkumar Patel

Jag har gått en SWE Schematics kurs. Det finns en instruktion hur man kan ladda ner instruktionsboken för kursen.

Denna länk http://my.solidworks.com/ebook/getebook fungerar inte för mig. Försökte söka på websidan men hittade inget. Var kan jag ladda ned ebook som man skriver om i instruktionsboken?

Outcomes