AnsweredAssumed Answered

ik ben met drawing bezig ik sla het bestand op en open het later weer maar er staan alleen nog rechthoeken met stippellijnen

Question asked by Martijn Van Dijken on Sep 19, 2017

ik ben met drawing bezig ik sla het bestand op en open het later weer en dan gebeurt er dit

Outcomes