AnsweredAssumed Answered

Sac levha loft

Question asked by Erol Teslim on Jul 3, 2017
Latest reply on Jul 22, 2017 by Sinan Erhan

En büyük sorunum ve çözüm bulamadığım bir çizim  üsy 51 alt 21 yükseklik 15 (51X21 h:15.5) boy 240(İki eksen arası mesafe) alt 46 üst 16 yükseklik 13 (46X16 h:13) konik bir parça bunu nasıl çizebilirim Lütfen dikkat düzlemin bir tarafı 15.5 diğer tarafı 13 yükseklik olacaktırEkran Alıntısı4.JPGEkran Alıntısı5.JPGEkran Alıntısı6.JPGEkran Alıntısı.JPGEkran Alıntısı1.JPGEkran Alıntısı2.JPGEkran Alıntısı3.JPG

Outcomes