AnsweredAssumed Answered

doğrusal olmayan yüzlere büküm nasıl eklenir.?

Question asked by Erol Teslim on Jul 1, 2017
Latest reply on Jul 5, 2017 by Solid Air

Katı model ve sac levha komutlarını kullanmama rağmen istediğim sonuca ulaşamadım.

A  düzlemi 46X16 h:13,5

B düzlemi  51X21 h: 15

parça konik. Daha önce yükseklik değeri 15 olduğu için problem yoktu.

Parçada yapılan değişiklik ile  iki düzlem arasındaki yüksekli değerleri de konik oldu.

Bu sorunu nası çözebilirim . Teşekkürler.

 

            Sac levha loft komutu şekillendirici benim istediğim net ölçü bu. Ancak açılım alamıyorum

 

Ekran Alıntısı5.JPG

 

Ekran Alıntısı6.JPG

         Sac levha loft komutu şekillendirici   benim istediğim net ölçü bu. Ancak açılım alamıyorum

 

 

Ekran Alıntısı6.JPG

  

Ekran Alıntısı4.JPG

Shett metal loft bükülü komutu istediğim ölçüler iç kısımda mevcut. Yönü ters çevirince büküm gerçekleşmiyor.Ve yırtıklar oluşuyor.

Ekran Alıntısı.JPG

 

Katı model yüzey silme komutuyla içi boşaltıldı. Sac levhaya dönüşmüyor.Default Default

Ekran Alıntısı3.JPGEkran Alıntısı2.JPGEkran Alıntısı1.JPG

Outcomes