AnsweredAssumed Answered

Export dat komponent sestavy do listboxu (pole)

Question asked by Jiří Konečný on Mar 11, 2017
Latest reply on Mar 14, 2017 by Jiří Konečný

Zdravím,

 

Existuje možnost získání informací z komponent sestavy (vlastnosti závislé na konfiguraci) a následný zápis například do listboxu nebo do pole?

 

Potřebuji exportovat data kusovníku nejvyšší úrovně přímo ze sestavy, ale tvorby bez kusovníku.

 

Děkuji

Outcomes