9 Replies Latest reply on Mar 2, 2017 3:30 PM by Jiří Konečný

  MS Access Database conection (read)

  Jiří Konečný

   Zdravím, potřebuji poradit s nefunkčním makrem, které má do pole načíst data z databáze MS Access. Načte se pouze jeden záznam a pak skončí chybou. chyba je popsaná v programu.

    

   Hello, I need help with dysfunctional macro. I need read data from table to array, but it not works.  Macro read only one record, after that stop with error. Error is described on the code

    

   Sub NacteniPolotovary()

   Dim db As Object
   Dim swRecord As Recordset
   Dim intArraySize As Integer         'The size of your array
   Dim iCounter As Integer             'Index of the array
   Set db = OpenDatabase("C:\Data\camaxis.accdb")
   Set swRecord = db.OpenRecordset("SWx_Polotovary", dbReadOnly)
   If Not swRecord.EOF Then
       swRecord.MoveFirst
       intArraySize = swRecord.RecordCount - 1               'swRecord.RecordCount   This instruction has only 1 record, but table in MS Access has many records
       iCounter = 0
       ReDim PoleDatabaze_polotovaru(intArraySize, 6)
       Do Until swRecord.EOF
           PoleDatabaze_polotovaru(iCounter, 0) = swRecord.Fields("ProductID")
           PoleDatabaze_polotovaru(iCounter, 1) = swRecord.Fields("DruhPolotovaru")
           PoleDatabaze_polotovaru(iCounter, 2) = swRecord.Fields("Rozmer1")
           PoleDatabaze_polotovaru(iCounter, 3) = swRecord.Fields("Rozmer2")
           PoleDatabaze_polotovaru(iCounter, 4) = swRecord.Fields("Rozmer3")
           PoleDatabaze_polotovaru(iCounter, 5) = swRecord.Fields("Norma")
           PoleDatabaze_polotovaru(iCounter, 6) = swRecord.Fields("Material")
           iCounter = iCounter + 1
          swRecord.MoveNext                    'Run-time error 424:      Object required
       Loop
   End If
   swRecord.Close
   db.Close
   Set swRecord = Nothing
   Set db = Nothing

    

   Děkuji

   Thanks

    • Re: MS Access Database conection (read)
     Ivana Kolin

     zkuste pred tim swRecord.MoveFirst dat pridat swRecord.MoveLast.

      

     nebo teda :

     1. moveLast

     2. Recordcount

     3. moveFirst

      • Re: MS Access Database conection (read)
       Jiří Konečný

       Dík za rychlou odpověď.

       Pomohlo to vyřešit počet záznamů ale stále nechce skočit na další záznam jako předtím ('Run-time error 424: Object required)

       Zapsáno takto:

        

       If Not swRecord.EOF Then

           swRecord.MoveLast

           swRecord.MoveFirst

           intArraySize = swRecord.RecordCount - 1

           iCounter = 0

           ReDim PoleDatabaze_polotovaru(intArraySize, 6)

           Do Until swRecord.EOF

               PoleDatabaze_polotovaru(iCounter, 0) = swRecord.Fields("ProductID")

               PoleDatabaze_polotovaru(iCounter, 1) = swRecord.Fields("DruhPolotovaru")

               PoleDatabaze_polotovaru(iCounter, 2) = swRecord.Fields("Rozmer1")

               PoleDatabaze_polotovaru(iCounter, 3) = swRecord.Fields("Rozmer2")

               PoleDatabaze_polotovaru(iCounter, 4) = swRecord.Fields("Rozmer3")

               PoleDatabaze_polotovaru(iCounter, 5) = swRecord.Fields("Norma")

               PoleDatabaze_polotovaru(iCounter, 6) = swRecord.Fields("Material")

               iCounter = iCounter + 1

               swRecord.MoveNext

           Loop

       End If

        

       Jo a když zařadím MoveNext za MoveFirst tak tam funguje normálně.

        • Re: MS Access Database conection (read)
         Ivana Kolin

         recordcount je to same jako movelast

          • Re: MS Access Database conection (read)
           Jiří Konečný

           Tak nakonec vyřešeno vyhozením cyklu. Děkuji za nasměrování

            

           Dim db As Object

           Dim swRecord As Recordset

           Dim intArraySize As Integer         'The size of your array

           Dim iCounter As Integer             'Index of the array

           Set db = OpenDatabase(AccessDB)

           Set swRecord = db.OpenRecordset("SWx_Polotovary")

               swRecord.MoveLast

               swRecord.MoveNext

               swRecord.MoveFirst

               intArraySize = swRecord.RecordCount - 1

               iCounter = 0

               ReDim PoleDatabaze_polotovaru(intArraySize, 6)

           Skok:

               PoleDatabaze_polotovaru(iCounter, 0) = swRecord.Fields("ProductID")

               PoleDatabaze_polotovaru(iCounter, 1) = swRecord.Fields("DruhPolotovaru")

               PoleDatabaze_polotovaru(iCounter, 2) = swRecord.Fields("Rozmer1")

               PoleDatabaze_polotovaru(iCounter, 3) = swRecord.Fields("Rozmer2")

               PoleDatabaze_polotovaru(iCounter, 4) = swRecord.Fields("Rozmer3")

               PoleDatabaze_polotovaru(iCounter, 5) = swRecord.Fields("Norma")

               PoleDatabaze_polotovaru(iCounter, 6) = swRecord.Fields("Material")

               iCounter = iCounter + 1

               swRecord.MoveNext

               If Not iCounter > intArraySize Then GoTo Skok

           swRecord.Close

           db.Close

           Set swRecord = Nothing

           Set db = Nothing

           Exit Sub

            • Re: MS Access Database conection (read)
             Ivana Kolin

             jejda, tak tohle uz je hodne osklive. Vcera jsem odpovidala jen z mobilu, takze nebyla moznost odzkouset ktere parametry jsou nejlepsi.

             Pokud nema ta vase tabulka par desitek tisic radku tak by mohlo toto stacit.

             Sub NacteniPolotovary()
             Dim db As Object
             Dim swRecord As Recordset
             Dim intArraySize As Integer         'The size of your array
             Dim iCounter As Integer             'Index of the array
             Set db = CurrentDb
             Set swRecord = db.OpenRecordset("SWx_Polotovary", dbOpenTable, dbReadOnly)
             If Not swRecord.EOF Then
                
                 intArraySize = swRecord.RecordCount - 1               'swRecord.RecordCount   This instruction has only 1 record, but table in MS Access has many records
                 iCounter = 0
                 ReDim PoleDatabaze_polotovaru(intArraySize, 6)
                 Do Until swRecord.EOF
                     PoleDatabaze_polotovaru(iCounter, 0) = swRecord.Fields("ProductID")
                     PoleDatabaze_polotovaru(iCounter, 1) = swRecord.Fields("DruhPolotovaru")
                     PoleDatabaze_polotovaru(iCounter, 2) = swRecord.Fields("Rozmer1")
                     PoleDatabaze_polotovaru(iCounter, 3) = swRecord.Fields("Rozmer2")
                     PoleDatabaze_polotovaru(iCounter, 4) = swRecord.Fields("Rozmer3")
                     PoleDatabaze_polotovaru(iCounter, 5) = swRecord.Fields("Norma")
                     PoleDatabaze_polotovaru(iCounter, 6) = swRecord.Fields("Material")
                     iCounter = iCounter + 1
                    swRecord.MoveNext                    'Run-time error 424:      Object required
                 Loop
             End If
             
             
             On Error Resume Next
             swRecord.Close
             db.Close
             Set swRecord = Nothing
             Set db = Nothing
             End Sub
             
              • Re: MS Access Database conection (read)
               Jiří Konečný

               Finální verze, sice je to téměř totožné co před tím, ale teď to funguje. Moc děkuji za radu.

                

               Public Const AccessDB As String = "C:\Data\camaxis.accdb"

               Sub NacteniPolotovary()

               Dim AccessDB As String = "C:\Data\camaxis.accdb"

               Dim db As Object
               Dim swRecord As Recordset
               Dim intArraySize As Integer
               Dim iCounter As Integer
               Set db = OpenDatabase(AccessDB)
               Set swRecord = db.OpenRecordset("SWx_Polotovary", dbOpenDynaset, dbReadOnly)
               If Not swRecord.EOF Then
                   swRecord.MoveLast
                   swRecord.MoveFirst
                   intArraySize = swRecord.RecordCount - 1
                   iCounter = 0
                   ReDim PoleDatabaze_polotovaru(intArraySize, 6)
                   Do Until swRecord.EOF
                       PoleDatabaze_polotovaru(iCounter, 0) = swRecord.Fields("ProductID")
                       PoleDatabaze_polotovaru(iCounter, 1) = swRecord.Fields("DruhPolotovaru")
                       PoleDatabaze_polotovaru(iCounter, 2) = swRecord.Fields("Rozmer1")
                       PoleDatabaze_polotovaru(iCounter, 3) = swRecord.Fields("Rozmer2")
                       PoleDatabaze_polotovaru(iCounter, 4) = swRecord.Fields("Rozmer3")
                       PoleDatabaze_polotovaru(iCounter, 5) = swRecord.Fields("Norma")
                       PoleDatabaze_polotovaru(iCounter, 6) = swRecord.Fields("Material")
                       iCounter = iCounter + 1
                       swRecord.MoveNext
                   Loop
               End If
               On Error Resume Next
               swRecord.Close
               db.Close
               Set swRecord = Nothing
               Set db = Nothing
               End Sub

          • Re: MS Access Database conection (read)
           Ivana Kolin

           tady mate chybu:

            

           Set swRecord = db.OpenRecordset("SWx_Polotovary", dbReadOnly)

            

           syntax je:

            

           expression .OpenRecordset(Name, Type, Options, LockEdit)

            

           dbReadOnly (4) je Opton ale vy to mate jako parametr Type a to je dbOpenSnapshot

            

           cili spravne by melo byt

            

           Set swRecord = db.OpenRecordset("SWx_Polotovary",dbOpenDynaset, dbReadOnly)

            

            

           RecordsetTypeEnum Enumeration (DAO)