0 Replies Latest reply on Oct 11, 2016 7:13 AM by Rafał Kamieniak

    Jak skonfogurować liste materiałów aby w pozycji grubośc arkusza blachy zczytywała grubośc blachy elementu

    Rafał Kamieniak

      Jak skonfogurować liste materiałów aby w pozycji grubośc arkusza blachy zczytywała grubośc blachy elementu