AnsweredAssumed Answered

Jak skonfogurować liste materiałów aby w pozycji grubośc arkusza blachy zczytywała grubośc blachy elementu

Question asked by Rafał Kamieniak on Oct 11, 2016

Jak skonfogurować liste materiałów aby w pozycji grubośc arkusza blachy zczytywała grubośc blachy elementu

Outcomes