AnsweredAssumed Answered

default gap sheet metal

Question asked by Tom Gosman on Jan 16, 2016

Als ik een sheet metal part maak met convert to sheet metal is de "gap" 2mm, het lukt mij niet om deze "gap" kleiner te maken.

Wie heeft hier ervaring mee

Outcomes